Banner havet

Tìm kiếm

Số điện thoại hỗ trợ

0859 55 22 58

Sản Phẩm

Trang Chủ > Kỹ Thuật > TP Hồ Chí Minh: Nuôi tôm tại Cần Giờ còn nhiều bất cập

 

nuôi tôm cần giờ

Sản lượng TTCT trung bình đạt 3,5 tấn/ha - Ảnh: Thanh Nhã

Hiện huyện, Cần Giờ đã có gần 397 ha/2.400 ha quy hoạch vùng nuôi TTCT được đưa vào sản xuất, với sản lượng trung bình 3,5 tấn/ha. Để triển khai quy hoạch phục vụ nuôi TTCT mang tính bền vững, UBND huyện đã đề xuất trong giai đoạn 2016 - 2020 đầu tư các tuyến đê bao nối với các trục đường hiện có, xây dựng cống cấp, thoát nước, nạo vét các tuyến kênh chưa thực hiện.UBND huyện Cần Giờ cho biết, việc triển khai xây dựng các tuyến đường ngang, đào mới các tuyến kênh, xây dựng bờ bao kiểm soát lũ, xây dựng các trạm bơm cấp nước và tiêu nước, trạm điện giai đoạn 2010 - 2015 chưa thực hiện được.Nguyên nhân do diện tích nuôi thủy sản còn nhỏ lẻ, hơn nữa, huyện cũng chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông, việc đầu tư trạm bơm cung cấp nước và tiêu nước là chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hiện nay.

Nguồn : Tạp chí Thủy sản Việt Nam