Banner havet

Tìm kiếm

Số điện thoại hỗ trợ

0859 55 22 58

Sản Phẩm

Trang Chủ > Nghiên Cứu > Nước lũ thấp, năng suất, giá bán cá ruộng giảm

Năm nay, nông dân huyện Cờ Đỏ thả nuôi hơn 4.500 ha cá ruộng, chủ yếu là cá mè và cá chép. Do nước lũ về chậm và thấp hơn mọi năm đã làm giảm lượng thức ăn tự nhiên cho cá, thời gian nuôi cá cũng giảm. Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ môi trường nuôi cá tăng, cá chậm lớn năng suất cá nuôi giảm đáng kể. Bình quân mỗi héc-ta, nông dân chỉ thu hoạch được 400 kg cá, giảm khoảng 200 kg/ha so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, do cá nhỏ nên thương lái thu mua với giá thấp hơn mọi năm. Cá mè thường giá chỉ khoảng 8.000 đồng/kg, cá chép khoảng 12.000 đồng/kg. Với mức giá và năng suất cá như vậy, trừ chi phí nông dân huề vốn, còn những hộ thuê đất để nuôi cá ruộng lỗ vài triệu đồng/ha.

Nguồn : Tạp chí Thủy sản Việt Nam