Banner havet

Tìm kiếm

Số điện thoại hỗ trợ

0859 55 22 58

Sản Phẩm

Trang Chủ > Kỹ Thuật > Nam Định: Hiệu quả nuôi thủy sản tại xã Nam Điền

Xã Nam Điền đã chủ trương nhân rộng mô hình chuyển đổi diện tích đất ở những vùng trũng sang nuôi thủy sản, tập trung vào các giống con nuôi có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, cua biển, ngao, cá bống bớp và các loại cá nước ngọt truyền thống… Đến nay, xã đã quy hoạch được 3 vùng nuôi tập trung; trong đó, vùng nội đồng rộng 120 ha, vùng ngoài bãi Tây 74ha và diện tích vùng Cồn Xanh 81 ha.

hiệu quả nuôi thủy sản tại xã nam điền

Nam Định có nhiều lợi thế phát triển nuôi ngao - Ảnh: Thanh Ngân

Hiện, diện tích nuôi thủy sản của xã Nam Điền lên tới 271 ha nước mặn lợ và 19 ha nước ngọt. Các con nuôi vùng mặn lợ là tôm, cua biển, cá mú (cá song), cá bống bớp, chủ yếu để phục vụ chế biến xuất khẩu. Năm 2015, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn xã đạt 250 tấn.Trong đó, sản lượng nuôi cá nước ngọt đạt 15 tấn; sản lượng cá bống bớp, cá mú (cá song) 163 tấn; cua, tôm các loại 72 tấn (tăng 12 tấn so với năm 2014). Tổng giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt gần 40 tỷ đồng.

Nguồn : Tạp chí Thủy sản Việt Nam