Banner havet

Tìm kiếm

Số điện thoại hỗ trợ

0859 55 22 58

Sản Phẩm

Trang Chủ > Nghiên Cứu > Mỹ: Nuôi tôm hiệu quả bằng chất thải nhím biển

Mỹ: Nuôi tôm hiệu quả bằng chất thải nhím biển

Nhím biển được nuôi lớn trong hệ thống nuôi ghép với tôm ở bên dưới. Tôm sẽ xử lý hết lượng chất thải của nhím biển ở phía trên, mà không cần sử dụng tới thức ăn thông thường. Chất thải của nhím biển đầy đủ dưỡng chất và chứa nhiều lợi khuẩn, giúp tôm tăng trưởng nhanh, to và khỏe hơn so với tôm nuôi bằng thức ăn thông thường.

Nguồn : Tạp chí Thủy sản Việt Nam